Atbalsta personāls

2021./2022.m.g. 1.sem.

Diena Darba laiks
Pirmdiena 11.00-16.00
Otrdiena 8.30-16.30
Trešdiena 12.00-16.30
Ceturtdiena 12.00-16.30
Piektdiena 13.00-15.00

 

 

Logopēde- Vineta Vingre

Diena Laiks Nodarbības
Pirmdiena 13.15-13.55
14.00-14.40
14.45-15.25
1.a, 1.b, 3.c
3.c, 5.c
2.a, 2.b, 3.a, 3.b
Ceturtdiena 13.15-13.55
14.00-14.40
14.45-15.25
3.c, 4.c
1.a, 1.b, 2.a, 2.b
3.a, 3.b

Atbildēt