Skolas vadības komanda

2022./2023.m.g.

Skolas direktore– Agita Grāvere – Prenclava

Direktora vietniece izglītības jomā– Signe Grīnberga

Direktora vietniece izglītības jomā– Iveta Labunska

Direktora vietnieks ārpusklases un audzināšanas darbā– Aldis Zalgauckis

Direktora vietniece informācijas tehnoloģiju jomā– Inguna Berga

Saimniecības vadītāja– Dace Pole

Lietvede– Irita Bolsunovska

2021./2022.m.g.

Skolas direktors– Ainārs Zankovskis,

Direktora vietniece izglītības jomā– Signe Grīnberga,

Direktora vietnieks ārpusklases un audzināšanas darbā– Aldis Zalgauckis,

Direktora vietniece informācijas tehnoloģiju jomā– Inguna Berga,

Saimniecības vadītāja– Ilze Rutka,

Lietvede– Irita Bolsunovska.