Skolas vadības komanda

2016./2017.m.g.

img_1691

Skolas direktors- Ainārs Zankovskis,

Direktora vietniece izglītības jomā- Daina Ļaudaka,

Direktora vietniece izglītības jomā- Signe Grīnberga,

Direktora vietnieks ārpusklases un audzināšanas darbā- Aldis Zalgauckis,

Direktora vietniece informācijas tehnoloģiju jomā – Inguna Berga,

Izglītības iestādes pārvaldniece – Ilze Rutka,

Lietvede- Irita Bolsunovska.

 

2015./2016.m.g.

Skolas direktors- Ainārs Zankovskis,

Direktora vietniece izglītības jomā- Daina Ļaudaka,

Direktora vietnieks ārpusklases un audzināšanas darbā- Aldis Zalgauckis,

Direktora vietniece informācijas tehnoloģiju jomā – Inguna Berga,

Izglītības iestādes pārvaldniece, lietvede – Ilze Rutka.