Skolas vadības komanda

2017./2018.m.g.

Skolas direktors– Ainārs Zankovskis,

Direktora vietniece izglītības jomā– Signe Grīnberga,

Direktora vietnieks ārpusklases un audzināšanas darbā– Aldis Zalgauckis,

Direktora vietniece informācijas tehnoloģiju jomā– Inguna Berga,

Saimniecības vadītāja– Ilze Rutka,

Lietvede– Irita Bolsunovska.