Projekts noslēdzas Covid-19 pandēmijas laikā

Uz mazliet skumjas nots varam teikt, ka noslēdzies Erasmus+  KA229 skolu apmaiņas partnerības projekts, kurš ilga divus gadus. No 2018.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.augustam. Tā nosaukums angliski ir „W.A.T.E.R.- World’s Attitude to the Treasure- Environment and Responsibility” („ŪDENS- Pasaules Attieksme pret Dabas Dārgumu – Vide un Atbildība”) ar līguma nr. 2018-1-LV01-KA229-046949_1.Šī projekta ietvaros realizētas 3 mācību mobilitāšu braucieni uz Itāliju (Taranto), Portugāli (Leule) un Grieķiju (Chania), notikusi starptautiskā sanāksme Turcijā (Bafra), kurā piedalījās 6 skolas skolotāji un administrācijas pārstāvji un 16 skolēni. Covid 19 pandēmijas dēļ tika atceltas mobilitātes Turcijā (Bafra) un Latvijā (Skrunda), kā rezultātā daļa skolēni projekta aktivitātēs iesaistījās un veica visus mājas darbus, bet braucienā nedevās.

Projekta ietvaros tapuši :

Neskatoties uz pandēmijas radītajiem šķēršļiem, projektā izvirzīto mērķi- uzlabot skolas izglītības procesa ilgtspējīgu attīstību un palīdzēt jauniešiem iegūt jaunas zināšanas,  attīstīt dzīvei noderīgas prasmes un kompetences, uzlabot globālo vērtību izpratni, kā arī  izvērtēt savu izturēšanos pret ūdeni kā dabas dārgumu dažādos tā aspektos- un uzdevumus esam izpildījuši pusgadu strādājot un tiekoties attālināti gan ar skolēniem, gan kolēģiem partnervalstīs. Visas projekta aktivitātes tika organizētas ūdens mijiedarbībā ar kādu dzīvei svarīgu jomu: veselību, sportu, biznesu, zinātni, mākslu, literatūru, vēsturi, dabu  un ikdienas dzīvi.. Esam guvuši jaunu pieredzi gan kā projekta koordinatori, gan realizējot daļu projekta attālināti. Paldies par sapratni un atbalstu projekta partneriem: Liceo Scientifico Statale G.Battaglini (Itālija), Escola Secundária de Loulé (Potugāle), Geniko  Lykeio  Akrotiriou (Grieķija), Bafra Atatürk Anadolu Lisesi (Turcija), Skrundas vidusskolas komandai un skolēniem, vecākiem, Skrundas novada pašvaldībai.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Inese Pickaine.

Šis ieraksts tika publicēts Erasmus+ W.A.T.E.R. 2018.-2020.. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.