Attālinātais mācību process

Nav komentāri

Rīkojums par mācību procesa darba organizāciju