Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana

Nav komentāru

Direktora rīkojums Nr.1.9/28 no 20.04.2020.

Vadlīnijas vērtēšanai (.pdf)

Biežāk uzdotie jautājumi par mācību sasniegumu vērtēšanu (.pdf)

Par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu (.pdf)

Skrundas vidusskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (.pdf)

Komentāri nav atļauti.