Darbinieki

2022./2023.m.g.

Pedagogs Amats
Anita Andersone pirmsskolas izglītības skolotāja
Inguna Berga direktora vietniece informācijas tehnoloģiju jomā, datorikas, uzņēmējdarbības pamatu skolotāja
Inguna Bloka matemātikas skolotāja
Una Blūma angļu valodas skolotāja
Aiva Čehoviča dizains un tehnoloģiju, bioloģijas skolotāja, 9.a klases audzinātāja
Inese Dabiņa angļu valodas skolotāja, 7.b klases audzinātāja
Agita Dēvica vizuālās mākslas, dizains un tehnoloģijas, latviešu valodas spec. programmā skolotāja, 4.a klases audzinātāja
Gunta Dreimane pirmsskolas izglītības skolotāja
Agris Druvaskalns dizains un tehnoloģijas, inženierzinības, fizika pamatskolā skolotājs, 8.b klases audzinātājs
Baiba Eversa bibliotekāre, pedagoga palīgs
Irina Fiļipova krievu valodas skolotāja
Irina Freimane krievu valodas, matemātikas, speciālās izglītības programmas matemātikā skolotāja, 6.a klases audzinātāja
Lāsma Ķiģele latviešu valodas un literatūras skolotāja, 5.b klases audzinātāja, logopēde
Dace Ganiņa mūzikas skolotāja, pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja
Agita Grāvere- Prenclava skolas direktore
Līga Grickus pirmsskolas izglītības skolotāja
Signe Grīnberga direktora vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja
Sigita Grundberga sākumskolas skolotāja, 3.b klases audzinātāja
Kristīne Hartmane datorikas, dizains un tehnoloģijas, fizikas vidusskolā skolotāja, 5.a klases audzinātāja
Vineta Hildebrante izglītības psiholoģe, sociālo zinību un vēstures skolotāja 
Jana Kozjura latviešu valodas un literatūras skolotāja, 4.b klases audzinātāja
Ieva Krūkle pedagoga palīgs
Ligita Kučka sporta un veselības skolotāja, 8.a klases audzinātāja
Iveta Labunska sākumskolas skolotāja, 1.b klases audzinātāja
Juris Levics ģeogrāfijas skolotājs
Ilze Kudiņa Latvijas un pasaules vēstures skolotāja
Iluta Meija pedagoga palīgs
Ligita Meždreija mūzikas skolotāja, 11.klases audzinātāja
Inguna Muceniece sākumskolas skolotāja, 2.a klases audzinātāja
Maija Muižarāja latviešu valodas un literatūras skolotāja, 9.b klases audzinātāja
Gunita Ozoliņa speciālās izglītības skolotāja
Inese Pickaine ķīmijas skolotāja, 9.b klases audzinātāja
Ilze Prūse sporta un veselības skolotāja, pirmsskolas izglītības sporta skolotāja, 6.b klases audzinātāja
Gita Rēdere sākumskolas skolotāja, 2.b klases audzinātāja
Ligita Rešņa pirmsskolas izglītības skolotāja
Dace Trukšāne sociālais pedagogs, 6.kl. latviešu valodas un literatūras skolotāja
Sarmīte Veita sākumskolas skolotāja, 1.a klases audzinātāja
Inga Vingre sākumskolas skolotāja, 3.a klases audzinātāja
Vineta Vingre logopēde
Aldis Zalgauckis direktora vietnieks ārpusklases un audzināšanas darbā, sociālo zinību un vēstures, Latvijas un pasaules vēstures, kultūras pamatu, teātra mākslas skolotājs
Dzintars Strauts sociālo zinību, sociālo zinātņu skolotājs
Una Ziņģe matemātikas skolotāja, 12.klases audzinātāja
Vija Zusmane vācu valodas skolotāja

2021./2022.m.g.

Pedagogs Amats
Anita Andersone pirmsskolas izglītības skolotāja
Diāna Arājuma angļu valodas skolotāja, 6.a klases audzinātāja
Inguna Berga direktora vietniece informācijas tehnoloģiju jomā, datorikas, informātikas, programmēšanas pamatu skolotāja
Tatjana Behmane-Bergmane krievu valodas skolotāja
Inguna Bloka matemātikas skolotāja
Una Blūma angļu valodas skolotāja
Aiva Čehoviča mājturības un tehnoloģiju, dizains un tehnoloģiju, bioloģijas pamatskolā skolotāja, 8.a klases audzinātāja
Inese Dabiņa angļu valodas skolotāja, 6.b klases audzinātāja
Agita Dēvica vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju, dizains un tehnoloģijas, latviešu valodas sākumskolā skolotāja, 9.a klases audzinātāja
Gunta Dreimane pirmsskolas izglītības skolotāja
Agris Druvaskalns mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības, fizika pamatskolā, tehniskā grafika vidusskolā skolotājs, 7.b klases audzinātājs
Baiba Eversa bibliotekāre
Irina Fiļipova krievu valodas skolotāja
Irina Freimane krievu valodas, matemātikas, speciālās izglītības programmu skolotāja, 5.a klases audzinātāja
Lāsma Ķiģele latviešu valodas un literatūras skolotāja, 4.b klases audzinātāja, logopēde
Dace Ganiņa mūzikas skolotāja, pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja
Veronika Gedola angļu valodas skolotāja
Līga Grickus pirmsskolas izglītības skolotāja
Signe Grīnberga direktora vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja
Sigita Grundberga sākumskolas skolotāja, 2.b klases audzinātāja
Kristīne Hartmane datorikas, informātikas, dizains un tehnoloģijas, fizikas vidusskolā skolotāja, 4.a klases audzinātāja
Vineta Hildebrante izglītības psiholoģe, sociālo zinību skolotāja, 12.klases audzinātāja
Santa Knopkena kristīgās mācības skolotāja
Jana Kozjura latviešu valodas un literatūras skolotāja, 9.b klases audzinātāja
Ligita Kučka sporta skolotāja, 7.a klases audzinātāja
Iveta Labunska sākumskolas skolotāja, 3.b klases audzinātāja
Juris Levics ģeogrāfijas skolotājs
Andris Liukišs Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību 9.kl. skolotājs
Iluta Meija pirmsskolas izglītības skolotāja
Ligita Meždreija mūzikas skolotāja, 10.klases audzinātāja
Inguna Muceniece sākumskolas skolotāja, 1.a klases audzinātāja
Maija Muižarāja latviešu valodas un literatūras skolotāja
Gunita Ozoliņa speciālais pedagogs, speciālās izglītības programmu skolotāja
Inese Pickaine ķīmijas, bioloģijas skolotāja, 8.b klases audzinātāja
Ilze Prūse sporta skolotāja, pirmsskolas izglītības sporta skolotāja, 5.b klases audzinātāja
Gita Rēdere sākumskolas skolotāja, 1.b klases audzinātāja
Ligita Rešņa pirmsskolas izglītības skolotāja
Dace Trukšāne sociālais pedagogs, 5.kl. latviešu valodas un literatūras skolotāja
Sarmīte Veita sākumskolas skolotāja, 3.a klases audzinātāja
Inga Vingre sākumskolas skolotāja, 2.a klases audzinātāja
Vineta Vingre logopēde
Aldis Zalgauckis direktora vietnieks ārpusklases un audzināšanas darbā, sociālo zinību un vēstures, kultūras pamatu, teātra mākslas, filozofijas  skolotājs
Ainārs Zankovskis skolas direktors
Una Ziņģe matemātikas skolotāja, 11.klases audzinātāja
Vija Zusmane vācu valodas skolotāja