Darbinieki

2018./2019.m.g.

N.p.k. Pedagogs  
1. Irēna Marita Aļeksējeva 3.b klases audzinātāja,
sākumskola
2. Anita Andersone pirmsskolas izglītības skolotāja
3. Inese Bartuševica 7.a klases audzinātāja,
latviešu valoda, literatūra
4. Inguna Berga direktora vietniece informācijas tehnoloģiju jomā, datorika, informātika, ekonomika, interešu izglītības skolotāja
5. Inguna Bloka 8.a klases audzinātāja,
matemātika
6. Una Blūma 11.klases audzinātāja,
angļu valoda
7. Gunta Brūvere kristīgā mācība
8. Aiva Čehoviča 5.a klases audzinātāja,bioloģija pamatskolā, mājturība un tehnoloģijas, interešu izglītības skolotāja
9. Inese Dabiņa 10.klases audzinātāja, angļu valoda
10. Agita Dēvica 6.a klases audzinātāja, vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas, interešu izglītības skolotāja
11. Gunta Dreimane pirmsskolas izglītības skolotāja
12. Agris Druvaskalns 9.a klases audzinātājs,
mājturība un tehnoloģijas,
fizika pamatskolā, interešu izglītības skolotājs
13. Baiba Eversa izglītības iestādes bibliotekāre
14. Irina Fiļipova krievu valoda
15. Lāsma Freimane 1.b klases audzinātāja, sākumskola
16. Dace Ganiņa mūzika,
interešu izglītības skolotāja
17. Signe Grīnberga direktora vietniece
izglītības jomā, 12.klases audzinātāja, matemātika
18. Sigita Grundberga 2.a klases audzinātāja,
sākumskola
19. Kristīne Hartmane datorika, informātika,
fizika vidusskolā
20. Vineta Hildebrante izglītības psihologs,
sociālās zinības 5.-6.kl.,
psiholoģija,
veselības mācība
21. Jana Kozjura 6.b klases audzinātāja
latviešu valoda, literatūra
22. Ligita Kučka sports,
interešu izglītības skolotāja
23. Egita Kurme sociālais pedagogs
24. Iveta Labunska 4.b klases audzinātāja,
sākumskola
25. Juris Levics ģeogrāfija
26. Andris Liukišs vēsture,
sociālās zinības 9.kl.
27. Ligita Meždreija mūzika, interešu izglītības skolotāja
28. Brigita Miezāja medmāsa
29. Inguna Muceniece 1.a klases audzinātāja,
sākumskola
30. Maija Muižarāja latviešu valoda, literatūra
31. Dita Ņuņēvica interešu izglītības skolotāja
(tautiskās dejas)
32. Silva Pētersone latviešu valoda, literatūra
33. Inese Pickaine dabaszinības, ķīmija,
bioloģija vidusskolā
34. Ilze Prūse sports,
interešu izglītības skolotāja
35. Gita Rēdere 2.b klases audzinātāja, sākumskola
36. Kaspars Rudītis Valsts aizsardzības mācība
37. Dace Trukšāne logopēde
38. Sarmīte Veita 4.a klases audzinātāja,
sākumskola
39. Vineta Vingre logopēde
40. Inga Vingre 3.a klases audzinātāja, sākumskola
41. Aldis Zalgauckis direktora vietnieks ārpusklases un audzināšanas jautājumos, ētika, kulturoloģija, filozofija vidusskolā, sociālās zinības 8.-9.kl., interešu izglītības skolotājs
42. Ainārs Zankovskis skolas direktors
43. Una Ziņģe 8.b klases audzinātāja, matemātika
44. Antra Zuntnere koncertmeistare
45. Vija Zusmane vācu valoda