Darbinieki

2017./2018.m.g.

N.p.k. Pedagogs  
1. Irēna Marita Aļeksējeva 2.b klases audzinātāja,
sākumskola
2. Inese Bartuševica 6.a klases audzinātāja,
latviešu valoda, literatūra
3. Inguna Berga direktora vietniece informācijas tehnoloģiju jomā,
datorika, informātika,
ekonomika,
interešu izglītības skolotāja
4. Inguna Bloka 7.a klases audzinātāja,
matemātika
5. Una Blūma 10.klases audzinātāja,
angļu valoda
6. Gunta Brūvere 4.b klases audzinātāja,
sākumskola
kristīgā mācība
7. Aiva Čehoviča 12.klases audzinātāja,
bioloģija pamatskolā, mājturība un tehnoloģijas I, interešu izglītības skolotāja
8. Inese Dabiņa 9.a klases audzinātāja,
angļu valoda
9. Agita Dēvica 5.a klases audzinātāja,
vizuālā māksla,
mājturība un tehnoloģijas I, interešu izglītības skolotāja
10. Agris Druvaskalns 8.a klases audzinātājs,
mājturība un tehnoloģijas II,
fizika pamatskolā, interešu izglītības skolotājs
11. Baiba Eversa izglītības iestādes bibliotekāre
12. Irina Fiļipova krievu valoda
13. Dace Ganiņa mūzika,
interešu izglītības skolotāja
14. Signe Grīnberga direktora vietniece
izglītības jomā,
11.klases audzinātāja, matemātika
15. Sigita Grundberga 1.a klases audzinātāja,
sākumskola
16. Kristīne Hartmane datorika, informātika,
fizika vidusskolā
17. Vineta Hildebrante izglītības psihologs,
sociālās zinības 5.-6.kl.,
psiholoģija,
veselības mācība
18. Jana Kozjura 5.b klases audzinātāja
latviešu valoda, literatūra
19. Ligita Kučka sports,
interešu izglītības skolotāja
20. Egita Kurme sociālais pedagogs
21. Iveta Labunska 3.b klases audzinātāja,
sākumskola
22. Juris Levics ģeogrāfija
23. Andris Liukišs vēsture,
sociālās zinības 9.kl.
24. Ligita Meždreija mūzika
25. Brigita Miezāja medmāsa
26. Inguna Muceniece 4.a klases audzinātāja,
sākumskola
27. Maija Muižarāja latviešu valoda, literatūra
28. Dita Ņuņēvica interešu izglītības skolotāja
(tautiskās dejas)
29. Silva Pētersone 9.b klases audzinātāja,
latviešu valoda, literatūra
30. Inese Pickaine dabaszinības, ķīmija,
bioloģija vidusskolā
31. Ilze Prūse sports,
interešu izglītības skolotāja
32. Gita Rēdere 1.b klases audzinātāja,
sākumskola
33. Kaspars Rudītis Valsts aizsardzības mācība,
sports
34. Dace Trukšāne logopēde
35. Sarmīte Veita 3.a klases audzinātāja,
sākumskola
36. Vineta Vingre logopēde
37. Inga Vingre 2.a klases audzinātāja,
sākumskola
39. Aldis Zalgauckis direktora vietnieks ārpusklases un audzināšanas jautājumos, ētika, kulturoloģija, filozofija vidusskolā,
sociālās zinības 8.-9.kl., interešu izglītības skolotājs
40. Ainārs Zankovskis skolas direktors
41. Una Ziņģe 7.b klases audzinātāja,
matemātika
42. Antra Zuntnere koncertmeistare
43. Vija Zusmane vācu valoda