Darbinieki

2016./2017.m.g.

img_1679

N.p.k. Pedagogs
1. Irēna Marita Aļeksējeva 1.b klases audzinātāja, sākumskola
2. Inese Bartuševica 5.a klases audzinātāja,
latviešu valoda, literatūra
3. Tatjana Behmane-Bergmane krievu valoda
4. Inguna Berga direktora vietniece informācijas tehnoloģiju jomā, datorika, informātika, ekonomika, interešu izglītības skolotāja
5. Inguna Bloka 6.a klases audzinātāja, matemātika
6. Una Blūma 9.b klases audzinātāja,
angļu valoda
7. Gunta Brūvere 3.b klases audzinātāja,
sākumskola

kristīgā mācība
8. Vineta Cāzere logopēde
9. Aiva Čehoviča 11.klases audzinātāja,
bioloģija pamatskolā, mājturība un tehnoloģijas I, interešu izglītības skolotāja
10. Inese Dabiņa 8.a klases audzinātāja,
angļu valoda
11. Agita Dēvica  12.klases audzinātāja,
vizuālā māksla,
mājturība un tehnoloģijas I, interešu izglītības skolotāja
12. Agris Druvaskalns 7.a klases audzinātājs,
mājturība un tehnoloģijas II,
fizika pamatskolā, interešu izglītības skolotājs
13. Baiba Eversa izglītības iestādes bibliotekāre, pagarinātās dienas grupas skolotāja
14. Irina Fiļipova krievu valoda
15. Dace Ganiņa mūzika, interešu izglītības skolotāja
16. Estere Gorsvāne franču valoda
17. Signe Grīnberga direktora vietniece izglītības jomā,
10.klases audzinātāja, matemātika
18. Sigita Grundberga 4.a klases audzinātāja,
sākumskola
19. Kristīne Hartmane datorika, informātika,
fizika vidusskolā
20. Vineta Hildebrante izglītības psihologs,
sociālās zinības 5.-6.kl.,
psiholoģija, veselības mācība
21. Jana Kozjura latviešu valoda, literatūra
22. Ligita Kučka sports
23. Egita Kurme sociālais pedagogs
24. Juris Levics ģeogrāfija
25. Andris Liukišs vēsture, sociālās zinības 9.kl.
26. Daina Ļaudaka direktora vietniece izglītības jomā
27. Ligita Meždreija mūzika
28. Brigita Miezāja medmāsa
29. Inguna Muceniece 3.a klases audzinātāja, sākumskola
30. Maija Muižarāja 9.a klases audzinātāja,
latviešu valoda, literatūra
31. Dita Ņuņēvica interešu izglītības skolotāja (tautiskās dejas)
32. Silva Pētersone 8.b klases audzinātāja,
latviešu valoda, literatūra
33. Inese Pickaine dabaszinības, ķīmija,
bioloģija vidusskolā
34. Ilze Prūse sports
35. Gita Rēdere 4.b klases audzinātāja,
sākumskola
36. Kaspars Rudītis Valsts aizsardzības mācība
37. Dace Trukšāne logopēde
38. Sarmīte Veita 2.klases audzinātāja, sākumskola
39. Inga Vingre 1.a klases audzinātāja,
sākumskola
40. Aldis Zalgauckis direktora vietnieks ārpusklases un audzināšanas jautājumos, ētika, kulturoloģija, filozofija vidusskolā,
sociālās zinības 8.-9.kl., interešu izglītības skolotājs
41. Ainārs Zankovskis skolas direktors
42. Una Ziņģe 6.b klases audzinātāja,
matemātika
43. Antra Zuntnere koncertmeistare
44. Vija Zusmane vācu valoda
45. Jānis Rutkis interešu izglītības skolotājs

 

2015./2016.m.g.

Ielugumam

Skrundas vidusskolas darbinieki 2015./2016.m.g. 1.septembrī

Pedagogi 2015./2016.m.g.

IRĒNA MARITA AĻEKSEJEVA sākumskola, 4.b audzinātāja, pagarinātā dienas grupa
INESE   BARTUŠEVICA latviešu valoda, literatūra
INGUNA   BERGA direktora vietniece informācijas tehnoloģiju jomā, informātika, ekonomika, interešu izglītības skolotāja (datorika 4.kl.)
INGUNA   BLOKA matemātika, 5.a audzinātāja
GUNTA   BRŪVERE sākumskola, 2.b audzinātāja, kristīgā mācība, pagarinātā dienas grupa
AIVA   ČEHOVIČA mājturība un tehnoloģijas I, bioloģija, 10.kl. audzinātāja, interešu izglītības skolotāja (lietišķā māksla)
UNA   BLŪMA angļu valoda, 8.b audzinātāja
AGITA   DĒVICA sākumskola, vizuālā māksla, 11.kl. audzinātāja, interešu izglītības skolotāja (vizuāla māksla)
AGRIS   DRUVASKALNS mājturība un tehnoloģijas II, fizika, 6.a audzinātājs, interešu izglītības skolotājs (kokapstrāde, jaunie ceļu satiksmes dalībnieki, autoapmācība)
BAIBA   EVERSA bibliotekāre
IRINA   FIĻIPOVA krievu valoda
GUNTA   FOLKMANE vācu valoda
DACE   GANIŅA mūzika 1.-2.kl., interešu izglītības skolotāja (sākumskolas kori, vokālie ansambļi, vokālā studija)
SIGNE   GRĪNBERGA matemātika, 9.a audzinātāja
SIGITA   GRUNDBERGA sākumskola, 3.a audzinātāja, pagarinātā dienas grupa
KRISTĪNE   HARTMANE fizika, informātika
VINETA   HILDEBRANTE psiholoģe, psiholoģija, 6.b audzinātāja
 VINETA    CĀZERE  speciālais pedagogs
JANA   KOZJURA latviešu valoda, literatūra
LIGITA   KUČKA sports, interešu izglītības skolotāja (basketbols)
EGITA   KURME sociālais pedagogs
JURIS   LEVICS ģeogrāfija
ANDRIS   LIUKIŠS Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības 9.kl.
DAINA   ĻAUDAKA direktora vietniece izglītības jomā
LIGITA   MEŽDREIJA mūzika, 9.b audzinātāja, interešu izglītības skolotāja (5.-9.kl.koris, vokālais ansamblis)
BRIGITA   MIEZĀJA skolas medmāsa, interešu izglītības skolotāja (korigējošā vingrošana)
INGUNA   MUCENIECE sākumskola, 2.a audzinātāja, pagarināta dienas grupa
MAIJA   MUIŽARĀJA latviešu valoda un literatūra, 8.a audzinātāja
INTA   ŅUŅĒVICA logopēde, ētika sākumskolā
SILVA   PĒTERSONE latviešu valoda un literatūra, 7.b audzinātāja
INESE   PICKAINE ķīmija, dabaszinības, bioloģija
ILZE   PRŪSE sports
GITA   RĒDERE sākumskola, 3.b audzinātāja, pagarinātā dienas grupa
DITA   ŅUŅĒVICA interešu izglītības skolotāja (tautiskās dejas)
ELĪNA   PUTRA  franču valoda
INESE   DABIŅA  angļu valoda, 7.a audzinātāja
SARMĪTE   VEITA sākumskola, 1.kl. audzinātāja, pagarinātā dienas grupa
INGA   VINGRE sākumskola, 4.a audzinātāja, pagarinātā dienas grupa
ALDIS   ZALGAUCKIS direktora vietnieks ārpusklases un audzināšanas darbā, kulturoloģija, ētika, filozofija 10.-12.kl., interešu izglītības skolotājs (teātra studija)
AINĀRS   ZANKOVSKIS direktors
UNA   ZIŅĢE matemātika, 5.b audzinātāja
ANTRA   ZUNTNERE koncertmeistare
SANDIS   KADAKOVSKIS interešu izglītības skolotājs (galda hokejs)